Chính sách hoàn tiền

Các điều kiện để được nhận hoàn tiền từ Keyshop.vn

Đơn hàng đủ điều kiện để nhận hoàn tiền phải đảm bảo các yếu tố sau:

  • Key không kích hoạt hoặc sử dụng được và đã được xác nhận từ bên phía Keyshop.vn trong vòng 72 giờ sau khi nhận sản phẩm

  • Đối với mỗi sản phẩm có đặc thù riêng, hãy liên hệ đội ngũ hỗ trợ của Keyshop.vn để được nhận thông tin hoàn tiền phù hợp

Đơn hàng sẽ được hoàn tiền khi khách hàng cung cấp đủ các thông tin sau:

  • Email đăng ký trên nền tảng Keyshop.vn

  • Mã đơn hàng

  • Hình ảnh hoặc thông tin về sản phẩm lỗi

Các thông tin trên cần được cung cấp thông qua email hoặc Inbox (Hộp thư) của các trang hỗ trợ khách hàng tại đây

Last updated