Giỏ hàng

Toàn bộ thông tin trên giỏ hàng

Giao diện giỏ hàng

Sản phẩm trên giỏ hàng:

Các thông tin hiển thị trên một sản phẩm bao gồm:

 • Thumbnail của sản phẩm*

 • Tên sản phẩm*

 • Thời hạn sử dụng*

 • Thông tin thêm có thể bao gồm:

  • Tên Username (Google Drive, OneDrive, ...)

  • Thông tin yêu cầu thêm của khách hàng

  • Yêu cầu riêng biệt cho từng sản phẩm

Phần hiển thị của thông tin thanh toán:

 • Tên người mua

 • Email

 • Số điện thoại

Bên phía tay phải của giao diện sẽ hiển thị tổng quan đơn hàng trước khi thanh toán:

 • Đơn hàng các sản phẩm bạn đã mua cộng với đơn giá

 • Bảng nhập mã ưu đãi Bạn có thể đọc thêm các thông tin trợ giúp về Mã ưu đãi tại đây

 • Thanh toán bằng số dư

 • Thanh toán nhanh bằng các phương thức khác Hiển thị các phương thức thanh toán của Keyshop.vn

Last updated