Comment on page

Giỏ hàng

Toàn bộ thông tin trên giỏ hàng
Giao diện giỏ hàng
Sản phẩm trên giỏ hàng:
Các thông tin hiển thị trên một sản phẩm bao gồm:
 • Thumbnail của sản phẩm*
 • Tên sản phẩm*
 • Thời hạn sử dụng*
 • Thông tin thêm có thể bao gồm:
  • Tên Username (Google Drive, OneDrive, ...)
  • Thông tin yêu cầu thêm của khách hàng
  • Yêu cầu riêng biệt cho từng sản phẩm
Phần hiển thị của thông tin thanh toán:
 • Tên người mua
 • Email
 • Số điện thoại
Bên phía tay phải của giao diện sẽ hiển thị tổng quan đơn hàng trước khi thanh toán:
 • Đơn hàng các sản phẩm bạn đã mua cộng với đơn giá
 • Bảng nhập mã ưu đãi Bạn có thể đọc thêm các thông tin trợ giúp về Mã ưu đãi tại đây
 • Thanh toán bằng số dư
 • Thanh toán nhanh bằng các phương thức khác Hiển thị các phương thức thanh toán của Keyshop.vn