Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này sẽ giúp bạn hiểu được cách Shopkey.vn thu thập, sử dụng, bảo vệ và giải quyết thông tin của bạn.

1. Mục đích và phạm vi thông tin thu thập

Shopkey.vn sẽ chỉ thu thập thông tin cần thiết để hoàn thành các giao dịch và cung cấp dịch vụ cho bạn. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Thông tin liên lạc như tên, địa chỉ email, địa chỉ vận chuyển, và số điện thoại.

 • Thông tin tài khoản như tên đăng nhập và mật khẩu.

 • Thông tin thanh toán như thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự đồng ý của bạn hoặc nếu điều đó được yêu cầu bởi pháp luật.

Đây là các thông tin mà Shopkey.vn cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Shopkey.vn sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Shopkey.vn, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Shopkey.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để:

 • Hoàn thành các giao dịch và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn.

 • Liên lạc với bạn về đơn hàng, tài khoản hoặc các thông tin quan trọng khác.

 • Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.

 • Theo dõi và phân tích việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.

 • Keyshop.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Keyshop.vn

4. Bảo vệ thông tin

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin của bạn bằng cách:

 • Sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý và kỹ thuật số như mã hóa SSL để bảo vệ thông tin của bạn trong quá trình truyền tải.

 • Giới hạn quyền truy cập vào thông tin của bạn chỉ cho những người cần thiết để hoàn thành các giao dịch và cung cấp dịch vụ cho bạn.

 • Theo dõi hoạt động của chúng tôi để phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo hoặc truy cập trái phép vào hệ thống của chúng tôi.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về việc thu thập hoặc sử dụng thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề này một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Shopkey.vn

Trụ sở chính:17 đường số 6, Cityland Parkhill, phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Email: hotro@Shopkey.vn

Email (Hỗ trợ tiếng Anh): support@Shopkey.vn

6. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận, chỉnh sửa và xoá dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản chỉnh sửa và xoá thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Shopkey.vn thực hiện việc này.

hách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Shopkey.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Keyshop.vn được Keyshop.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi cam kết:

 • Không sử dụng. chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Keyshop.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu của Keyshop.vn.

8.Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ cập nhật trên trang web của chúng tôi và thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo trên trang web.

Last updated