Phương thức thanh toán

Tổng hợp các phương thức thanh toán mà bạn có thể sử dụng để nạp tiền và mua các sản phẩm trên Keyshop.vn

Các khoản thanh toán trên Keyshop.vn đều được thực hiện bằng Xu với giá trị quy đổi là 1 Xu = 1 đ.

Ví thanh toán

Có 2 loại ví người dùng có thể chọn để thanh toán trên Keyshop.vn

Ví Đồng

Ví thanh toán bằng đơn vị đồng, phù hợp các khách hàng Việt Nam

Ví USD

Với giá trị quy đổi 1 USD = 22,000đ, dành cho các khách hàng quốc tế

Cổng thanh toán trực tiếp

Các công thanh toán trực tiếp không có phí giao dịch trên Keyshop.vn bao gồm:

  • Chuyển khoản ngân hàng: Hiện tại Keyshop.vn hỗ trợ bạn chuyển khoản trực tiếp thông qua VCB với 0% phí giao dịch

  • Perfect Money: Hỗ trợ các loại thanh toán Crypto Currency với 0% phí giao dịch

Thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng

Hiện tại TopKey hỗ trợ khách hàng chuyển khoản để nạp Xu thông qua

Danh sách các cổng thanh toán hỗ trợ

  • Momo

  • Moca

  • ZaloPay:

  • ShopeePay

  • VNPAY QR Code

Last updated